Par uzturēšanās atļaujām, nekustamajiem īpašumiem un spekulācijām…

Sabiedrībā ir aktualizējusies diskusija par uzturēšanās atļauju izsniegšanas par nekustāmo īpašumu iegādi ietekmi uz Latvijas nacionālās valsts attīstības ilgtspēju.
Kā sapratu, galvenie pret argumenti:
1) Imigrantu pieplūdums;
2) Nekustamo īpašumu(NĪ) cenu kāpums, radot jaunu burbuli;
3) Svešinieki izpirks visu dzīvojamo fondu, latviešiem nekas nepaliks

1. Imigrācijas vilnis
Viens no galvenajiem UA pretinieku argumentiem, ka imigrantu pieplūdums var radīt Latvijas sabiedrības etniskās struktūras būtiskas izmaiņas par sliktu latviešiem. Bažas ir pamatotas, bet…
Uzturēšanās atļaujas tiek piešķirtas:
1) Ģimenes apvienošana.
Ja Latvijas pilsonis vai nepilsonis apprec citas valsts, kas nav ES sastāvā, pilsoni, tiesības pieprasīt UA ir arī piederīgajiem- gan radniecībā, gan svainībā.
Vai dieniņ, cik trešo valstu pilsoņu mēs varam dabūt iegātņos! Fiktīvās laulības ir viens no populārākajiem UA iegūšanas veidiem bagātākās valstīs. Vai neesat pietiekami šausmu stāstu lasījuši, kad kārtējā mūsu blondā daiļava ir iekūlusies ķezā, kad apsolītās naudas vietā saņemot seksuālo un fizisko vardarbību. Mūsu meitenes piekrīt fiktīvajām laulībām par naudu, kas ir daudz mazāka kā citos UA iegūšanas veidos. Bet pie Latvijas sabiedrības dzimumu proporcijas…Tas var būt pavisam reālas laulības. Piemēram, divas populāras latviešu rakstnieces: vienai vīrs ir gruzīns, bet otrai turks-trešo valstu piederīgie. Lai arī kundzes kā mītnes zemi ir izvēlējušās vīru dzimteni, kur ir lētāka dzīvošana, tomēr abiem vīriem, un iespējama vēl kādiem radiniekiem, droši vien ir uzturēšanās atļaujas Latvijā. Un Latvijas nepilsoņiem šādu laulību skaits noteikti ir daudz augstāks….Un ar visiem radu radiem…
2) Darba vajadzībām
Uzņēmums var pierādīt, ka tam ir nepieciešams ievest kvalificētus darbaspēku. Latvijā tā pašlaik nav izteikta tendence, bet, ienākot investīcijām uzņēmumos, noteikti parādīsies arī šī kategorija UA. Re, Ozolniekos jau ķīniešu uzņēmējs ir nopircis būvfirmu. Daudzdzīvokļu mājas būvēs…
3) Studijas
Nav noslēpums, ka trešo valstu pilsoņi ir ļoti ieinteresēti studēt Latvijas augstskolās. Tam nav sakara ar Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, bet iespēju iegūt uzturēšanās atļauju ES. Tāpēc bija mēģinājums iedabūt krievu valodu Latvijas augstskolās, jo latviešu valoda ir vienīgā barjera, kas sargā no masīva imigrantu viļņa no trešās pasaules valstīm. Ne tikai postpadomju, bet arī Āzijas valstīm, ar ļoti radikālu islāmu un visām no tā izrietošajām sekām…
Nosauktie ir lētie UA iegūšanas veidi, jo neprasa ieguldīt nozīmīgus finansiālos resursus, tāpēc ir populāri valstīs, kur nekustamie īpašumi dārgi, bet sociālās aizsardzības sistēma spēcīga. Te imigrācijas procesu var kontrolēt tikai ar administratīviem līdzekļiem, kas rada būtiskus korupcijas riskus.
Bet Latvijas normatīvie akti paredz arī dārgos uzturēšanas atļauju iegūšanas veidus. 1) Finanšu investīciju veikšana subordinētā kapitāla veidā LR kredītiestādē par summu ne mazāku par 200 tūkst. Ls un termiņu ne mazāku par 5 gadiem.
Te nu es gribētu atgādināt stratēģiskā investora V. Antonova investīcijas Krājbankas subordinētajā kapitālā. Un ar ko tas viss beidzās…Īpašnieks iztukšoja banku sausu, Latvijas nodokļu maksātāji atmaksāja apkrāptajiem noguldītājiem garantēto summu, citi noguldītāji, kā izdevniecība Santa un R.Pauls, zaudēja uzkrātos līdzekļus, bet morālais kaitējums sabiedrībai pat nav izmērāms.
Cik viegli Latvija būtu tikusi cauri, ja Antonovs vienkārši būtu nopircis muižu, lai dabūtu UA.
2) Naudas līdzekļu investēšana LR uzņēmumu pamatkapitālā, kas atbilst šādām prasībām: kapitāls nav mazāks par 25 tūkst. Ls, ikgadējie nomaksātie nodokļi nav mazāki par 20 tūkst. Ls .
Šo punktu es nesaprotu…. Kam ir jābūt tiem 25 tūkst. Ls: investīciju apjomam vai uzņēmuma pamatkapitālam, kurā investē?
Ieguldi, pieņem sevi un radus darbā un izmaksā algās un nodokļos, lai izpildītu nodokļu nosacījumu. Vai vienkārši aizskaiti par precēm un pakalpojumiem atpakaļ uz Ķīnu…Lai nākamais var investēt kādā Latvijas uzņēmumā. Cik reizes vienus 25.tūkst.Ls tik nevar pa apli izdzenāt…
Vēl lielāki riski ir saistīti ar reālā biznesa ienākšanu Latvijas ekonomikā. Un labāk ir šīs briesmas apzināties. Esi informēts, esi apbruņots.
Kādas izcelsmes investīcijas stāv aiz Latvijas Ātrās kreditēšanas biznesa? Nesen taču bija ziņa, ka ātro kreditēšanas uzņēmumi ir pārdoti investoram no Krievijas. Atcerēsimies lielo uzņēmumu privatizācijas Lattelecom, Latvijas gāze, Latvijas kuģniecība. Jo firmu jau var noreģistrēt cienījamā valstī, bet var gadīties, ka nauda nāk no pavisam citas valsts. Tranzītā.
Turklāt uzņēmumi tiek pirkti un pārdoti. Mediju Diena nopirka zviedri, bet tagad kāds zina, kam tas pieder? Un arī investora pilsonība vai tautība nedod nekādas garantijas godprātīgam biznesam. Bertolds Fliks, piemēram, ir vācietis…Maz tiesvedību sagādājis?
Ja no tirgus aiziet valsts ekonomikā būtisks uzņēmums, uz ielas tiek atstāti tūkstošiem darbinieku, radot sociālo katastrofu.
Vecrīgā klīda baika, ka vienai no lielajām veikalu ķēdēm, kur investori nāk no kaimiņiem, VID bija piestādījis nodokļu uzrēķinu pie miljona. Īpašnieku pārstāvis paziņojis, ka tādā gadījumā uzņēmums slēdz savu darbību un aiziet no Latvijas tirgus. Uz sitienu tūkstošiem bezdarbnieku pa visu valsts teritoriju…Ar visiem bezdarbnieku pabalstiem un citām sociālajām nepatikšanām. Protams, uzrēķinu viņam esot atcēluši.
Nevaru pievienoties vispārējai sajūsmai par investīciju piesaisti uzņēmumiem apmaiņā pret UA. Lielas Krievijas investīcijas, tāpat kā liels eksporta virziens uz austrumiem nopietni apdraud Latvijas nacionālo drošību.
Iepriekšminētie UA piešķiršanas veidi dod nenozīmīgu finansiālo ieguvumu valsts budžetam, bet rada nozīmīgus riskus valsts drošībai.
3) Nekustāmā īpašuma iegāde LR teritorijā. Rīgā, Rīgas rajonā, republikas nozīmes pilsētas par summu ne mazāku par 100 tūkst. Ls, citos Latvijas reģionos par summu ne mazāk par 50,-tūkst.Ls.
Pircējs ir skaidri identificējams. Lai kādas būtu viņa jūtas, Latvijas ekonomikai viņš nekādu ļaunumu nodarīt nevar. Jo nekustāmie īpašumi nav ātri likvidējamie aktīvi. Ja grib pārdot ātri, tad to var izdarīt tikai zem tirgus cenas. Bet pašvaldībām ir regulārie ienākumi no nekustāmā īpašuma nodokļa, šīm kategorijām nepienākas atvieglojumi un parādu gadījumā ir pret ko vērst piedziņu-manta.
Īpašumi Latvijā tiek iegādāti, lai nodrošinātu dzīves kvalitāti ģimenei un brīvu pārvietošanos ES. Vīriem biznesi postpadomju telpā, bet sievas ar bērniem ir drošā un kulturālā vidē, kur viņi jūtās komfortablāk kā citur ES, jo bijusī postpadomju telpa, nav valodas barjera, bet tai pašā laikā Eiropa. Laba satiksme un nelieli attālumi ar Maskavu, Pēterburgu, līdz ar to pelnītāji var ērti ierasties pie ģimenēm uz brīvdienām. Zinu turīgu kazahu ģimeni, kas Latvijā cer iedot bērniem labāku izglītību, tai skaitā angļu valodu, bērns iet vienā no centra krievu skolām. Kāpēc viņi iedomājas, ka mūsu krievu skolās var apgūt angļu valodu, man nav saprotams. Tad vēl tik iracionāli faktori kā nostaļģija (padomju laiku), varbūt ģenētiski pierastie klimatiskie apstākļi, kas daudz no Krievijas neatšķiras.
Tie, kuri Latvijā pērk īpašumus noteikti nav kaimiņu bagātāko aprindu pārstāvji- tie rezidē Londonā un Parīzē, bet ir pietiekami turīgi, lai nekādā veidā neapdraudētu Latvijas sociālo budžetu. Bērni pārsvarā tiek laisti privātajās skolās, kas veicina uzņēmējdarbību, sievas apmeklē skaistumkopšanas salonus un veikalus, nepārtraukti investējot Latvijas ekonomikā.
Šie cilvēki neapgūst latviešu valodu, jo neplāno iegūt Latvijas pilsonību. Tātad uz politiskajām tiesībām nepretendē, kas ir lieliski. Tie ir kā regulāri un ilglaicīgi tūristi, kuri atšķirībā no parastajiem tūristiem nedzīvo viesnīcās, bet savos mitekļos. Bet tāpat kā tūristi dod ieguldījumu ekonomikā, radot darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.
Un par ko tad ir tik milzīgs satraukums? Ka nekustāmajiem īpašumiem cenas ceļas? Bet tas var uztraukt tikai tiesu izpildītājus, maksātnespējas administratorus vai nekustāmo īpašumu darboņus, kas grib uzvārīties uz svešas nelaimes, piespiežot īpašniekus pārdot īpašumus ar lieliem zaudējumiem.
Nekustāmais īpašums ir ieguldījums, kāpēc lai Latvijas pilsonis, kura investīcijai aug vērtībā, būtu ar to neapmierināts? Varbūt tas ir viņā vienīgais reālais pensijas fonds, ko varēs pārdot, nopirkt mazāku vai lētāku provincē, par starpību nodrošināt sev iztikušas vecumdienas.
Gaidis Bērziņš demisionēja no ekonomikas ministra amata saistībā ar ebreju īpašumu epopeju….Dīvaini, bet NA politiķi Latviju saprot tikai kā nekustāmos īpašumus Rīgā un Jūrmalā…. Kā lieta skar tos, tā tāds patriotisms pamostas…
Ir nekustāmo īpašumu veidi, kuru nonākšana ārvalstnieku rokās ir vairāk kā nevēlama: lauksaimniecības zemes, meži, ūdeņi, purvi. Jau 90jos tika izpostīti Latvijas kūdras purvi, ko nodeva nomā izstrādei vāciešiem un dāņiem, kas eksportēja kūdru, bet purvu rekultivāciju neveica.
Bet tas neattiecās uz luksus mājokļiem. Ja ir ažiotāžas pieprasījums, tas ir jāregulē ar cenu – paceļot apakšējo robežu no 100 tūkst. Ls uz 200 tūkst. Ls. Vai vēl augstāk.

2. Nekustamo īpašumu(NĪ) cenu kāpums, radot jaunu burbuli
Burbuļus rada pats spekulāciju process, nevis spekulācijas objekts. Holandē 17.gs. izmanījās radīt pirmšķirīgu burbuli ar tulpju sīpoliem. Nav jau obligāti jāspekulē ar NĪ, var jau ar dzintara gabaliem. Burbulis radīsies, ja spekulācijās iesaistīsies liels skaits ekonomikas dalībnieku, kas uzņemsies saistības virs savas reālās maksātspējas, cerot uz nākotnes peļņu, un atradīsies bankas-finansētāji, kuri šo neprātu finansēs, arī cerot uz nākotnes peļņu-%. Bet latvieši un bankas vēl ar iepriekšējo burbuļa sekām nav galā tikuši, līdz ar to nekādi jauni spekulatīvie festivāli nedraud. Vienkārši nekustamo īpašumu cenas no krīzes līmeņa sāk tiekties uz normāla tirgus cenām.

3. Izpirks visu dzīvojamo fondu, latviešiem, kur dzīvot nebūs
Un rociņas kam? Ja būs pieprasījums, tad uzbūvēs. Un ne luksus mitekļus, bet ekonomisko klasi – atbilstoši pirktspējai un ienākumiem. Kas, visas pļavas jau apbūvētas? Būs darbs celtniekiem un iztikšana viņu ģimenēm. Visi nekad nevarēs dzīvot Rīgas centrā vai Jūrmalā, bet vietas vēl pietiek. Latvijā ir viens no mazākajiem iedzīvotāju blīvumiem Eiropā.
Darbs Latvijā dos iespēju atgriezties no svešatnes vismaz daļai latviešu ģimeņu.
Vispār kāpēc ir tāds tracis par tieši par UA par nekustamajiem īpašumiem…Es nesaprotu…
Vienīgais, ko mēs nekad nedrīkstam atdot ir lauksaimniecības zemes, meži, ūdeņi, purvi….Tas ir nākamo latviešu paaudžu mantojums. Atdodot to, mēs atdotu Latviju…

Advertisements

About jautajums

Ir milzu teātris šī pasaule. Un visi ļaudis tanī aktieri. Tie uznāk, parādās un atkal aiziet. Daži vienā lugā daudzas lomas tēlo...(Šekspīrs Kā jums tīk) Dzīve ir lieta sarežģīta un dažādas ir lomas, ko mēs spēlējam. Savu vecāku bērni un savu bērnu vecāki, mīlētāji un svešinieki, draugi un ienaidnieki, priekšnieki un padotie, kaimiņi un garāmgājēji... Lomas mainās. Bet gadās, ka pat paši tuvākie cilvēki nezina, kas tu patiesībā esi, par ko tu domā, kas tev ir svarīgi...Un kādu lomu tu vēl gribi nospēlēt...Ļoti gribi! Arī man ir ilgota loma. Un, izmantojot globālā tīmekļa vilinošās iespējas, es dodos iekšā virtuālās pasaules bezgalīgajos ceļos meklēt savas vējdzirnavas. Es izvēlos: Devīzi uz vairoga - Būt vai nebūt Un mana karoga krāsas...Mirdzošo un tumši zilo...
Šis ieraksts tika publicēts ekonomika. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

34 Responses to Par uzturēšanās atļaujām, nekustamajiem īpašumiem un spekulācijām…

 1. klusais saka:

  Malacis , ka uzrakstīji , kaut gan par teātri tev noteikti labāk sanāk 🙂
  Par Bordānu kad vakar man pateica , ilgi pie sevis smējos … NA paliek par ar vien lielāku katastrofu …
  P.S. Tos Lemberga likuma ierosinājumus zēnam nezinot esot pametuši ….

  • jautajums saka:

   Nū..UA lietā man nav iekšēja pārliecība, ka es visus riskus esmu apzinājies.
   Bet tas neapšaubāmi ir riskants pasākums Un kad Birkavam un Šleseram jānostajas blakus…Nav omulīgi… Domā, kur esi kļūdijies…
   Bet nu NA motivi arī lien kā īlens ārā. Patiesība droši vien ir pa vidu.
   Aiztikt Bordānu politiski ir liela kļūda .Īpaši brīdī, kad tas vērsies pret maksātnespējas administrātoriem

 2. klusais saka:

  Patiesībā jau tēma nav vienkārša , tur daudz no uztveres arīdzan atkarīgs … uz vienām un tām pašām lietām var dažādi paskatīties… Manuprāt daudz ko nosaka mūsu nacionālās īpatnības … t.i. manuprāt mūs vajā dažādi kompleksi 🙂 😦 bet ne jau katram ir spēks to atzīt 🙂 🙂 🙂

  • jautajums saka:

   Vācieši, briti un francūži varbūt arī ir bez kompleksiem, bet viņi no savām valstīm drīz būs izspiesti.
   Tā tiešām nav vienkārša tēma. Turklāt mani tracina histēriskās Stendzinieka reklāmas, baida Šlesera un Birkava atbalsts šai lietai, bet Šīna viedoklim es vienkārši neuzticos.Es pateicu tik daudz, cik varēju pēc sirdsapziņas.

   • klusais saka:

    Redz … sanāk daudz redzēt kas notiek pasaulē un ir skumji par pašiem… ne jau gaudošana par grūto ikdienu ienesīs saules starus pašu dzīvē … Pirmkārt pašiem jābūt pārliecinātiem par sevi …
    Mans viedoklis ,ka jāmet nepamatotais lepnums pie malas un jāņem no dzīves tas , ko vari paņemt … ja ir idiņi ,kas gatavi naudu mētāt , tad nevajag kautrēties un to pacelt … ko darīt ,ja neesam savādāk to nopelnīt , bet gan jau pienāks laiks … un tad solīti pa solītim 🙂

   • jautajums saka:

    Nu skaidrs ,ka labāk treknajos gados celtās mājas krieviem tirgot nekā Latvijas mežus izcirst. Viņi to jau sen ir pelnījuši.
    Bet nu patosa tai Šīna kampaņai ir par daudz par daudz. Kad Šīns nosauca reklāmas summas, tad katrs latvietis palika aizdomīgs…Ko viņam par tādu naudu grib iesmērēt..
    Nav jau baigā izvēle. Jādara ir tas, kas jādara, bet kad par daudz aizraujas ar savas preces slavēšanu, tad mērķauditorija kļūst šaubīga.

 3. klusais saka:

  Ne jau reklāmas summās ir sāls … Lai iet ka nu tas Šīns ,bet runa ir par to ,ka ir iespēja pacelt naudu ,kas mētājas pa zemi… mani personīgi neuztrauc pāvi Jūrmalā , kas mētājas ar naudu , nu nav man mazvērtības kompleksa no tā . Ko darīt ,ka nav mums naftas un gāzes… , ņemam to ,ko varam paņemt. Man šajā sakarībā daudz pārdomu no regulārajiem reidiem uz Āziju … nav tak nevienam noslēpums, ka ķīnīzeri jau sen ir nopirkuši ameriku ,,bet mierīgi bez patosa nostiprina savus ieguvumus … jautājums ir par to ,kas notiks tad ,kad viņi sāks izrādīt savu spēku ….

  • jautajums saka:

   Nu tāpēc jau es general nostājos UA pret NĪ pusē.Jo argumentācija tam par labu ir spēcīgāka kā NA bļāvieni pret.Tie nu ir pilnīgi aptrakuši ar savu maksātnespēju.
   Strap citu,operas Eglīte esot māsa Gaida B partnerim no Baltic Law Office…Jau tiekot kārtotas naudas plūsmas,jo Eiropas kultūras galvaspilsēta…Vecrīgā tenko, ka Gaidis no tirgus tagad uz operu esot pārmeties…

 4. klusais saka:

  Tas stāsts par UA ir vienkārši jāpilnveido , bet ne jāaizliedz un ja runa iet par NĪ tad interesanti cik šodien no vietējiem var reāli uzņemties parādsaistības 100 000 LVL apjomā … Tie ieguldītie 100 000 LVL dod darbu celtniekiem, nodokļus valstij un vēl citus ieņēmumus ilgtermiņā . Tikai nedaudz aptrakuši vienvirziena domātāji var to nesaprast .
  Ja par Eglīti un Gaida partneri, tad tas jau sākumā uzpeldēja informatīvajā telpā 🙂 🙂 🙂
  Man patiesi žēl , ka nacionāļi ar Dzintaru priekšgalā tā degradējas … ( tas par Bordāna epopeju )
  P.S. Es vakar patiesi izbrīnijos ,ka IR izdzēsa komentu kur pieminēju Lūsi un Sprūdu … nopietna mafija 🙂

  • jautajums saka:

   Domāju, ka tas ir tai saistībā par portālu atbildību par anonīmo komentu saturu. Ir nobijās, ka Lūsis viņus par taviem -pērkamajiem neliešiem-pie tiesas aizvilks. Un no pērkamiem neliešiem to var sagaidīt…
   Bet VL!/TB strauji krīt..Nākamajā Saeimā var arī netikt.
   Bet par masīvām reklāmas kampaņām…Nu Repšem kādi reitingi?
   Stendzinieka kampaņa nes tikai ļaunu,kaut vai tāpēc,ka nepārtraukti atgādinapar UA. Tā visi būtu nedēļu paputojušies un aizmirsuši. Turklāt baidos, ka latviešiem ir izveidojusies zināma alerģija pret Stendzinieka stilu.

   • klusais saka:

    Nu nezinu no kā viņi sabijās 🙂 Varētu padomat , ka kadu briesmīgi uztrauc tie komentāri … drīzāk jau visus tos anālos izkārnītājus būtu cenzējuši 🙂
    Par reklāmām – runā ,ka Repšes biedrība jau 2 mio esot nokurunājusi un investori sākot satraukties redzot 0.6% reitingus 🙂
    Bet par UA – nebūtu Grende nomesta , nebūtu aktualizējies UA jautājums … ar kuru galu domā NA …

   • jautajums saka:

    Nu kurš viņus par anālajiem izkārnītājiem pie tiesas stieps, bet pērkamie nelieši L&Sp var. Advokāti.
    Masīva kampaņa, kā Repšes, nenozīmē, ka sabiedriskais atbalsts nodrošināts.Var dabūt arī pretējo reakciju.
    Mani Stendzinieka UA kampaņa reāli kaitina, jo ļoti uz manipulāciju balstīta. Principā…ja negrib nepatikšanas, es ieteiktu piebremzēt.
    Bet, cik atceros, NA par UA uzcepās jau pirms Grendes. Jo tie īpašumi Rīgā un Jūrmalā…NA ir dikti principiāla un patriotiska, ja lieta skar īpašumus…

 5. klusais saka:

  Labrīt !
  Palasījos vecos stāstus par MNA – viņi tiešām ļoti jūtīgi pret publicētiem materiāliem… Var jau būt , ka Tev taisnība … Bet tas jau nemaina to ,ka viņi ir vienkarši sērga ….

 6. klusais saka:

  Vasarā vizināju valsts uzraugus no maksātnespējas administrācijas … privātas sarunas nepiespiestā gaisotnē … , bet galvenais jautājums – vai tev nav paziņas NA ? Smieklīgi unskumji reizē …

  • jautajums saka:

   Nu tad jau Tev ir labi tā procesa aizkulisēs jāorientējas. Es pārzinu vispērējos vilcienos. Bet Dzintaru ir ātri pie zemes nospieduši. Nauda,nauda, nauda…
   Bet kāpēc Grendi noņēma ? Ja operas pēc, tad ,piedod,bet tas bija stulbi. Vienkārši neadekvāti. Un V plusus neiedos.
   Kāds bija racionālais, pragmātiskais pamats Žanetes noņemšanai?

 7. klusais saka:

  Procesus man atstāstīja paši cilvēki ,kas bīda tās lietas … diezgan šausminoši , nu kaut ka līdzīgas emocijas man bija , kad stāstīja Maximas cilvēki kā tur salatus viņi taisa 🙂 ( es tiesa nekad neesmu tadus ēdis, bet stāsti bija iedvesmojoši 🙂 )
  Par Grendi – nu tur laikam opera bija pedējais piliens cik saprotu … un tad vēl privātā nepatika un aizvainojums – Grendes vecis ar esot sazilējis un tad nu uztvere pa citu tēmu aizgājusi 🙂

 8. klusais saka:

  gaumes ? 🙂 🙂 🙂
  Sportiste gaumi laikam nesaprata 🙂

  • jautajums saka:

   Nū…Sportisti kā reiz var saprast…Es pat nezinu,kas sievietei vieglāk…Ja krāpj ar draudzeni, vai ar citu veci? Bet…Un tad AŽ tika padarīts par grēkāzi pie ģimenes krīzes? Oi,oi,oi…
   Bet Maskats taču no tās pašas valstības, bet to taču ŽJ bija ar mieru likt par jauno operas direktoru. Viņai tas naids tieši pret AŽ?

 9. klusais saka:

  Zini , bet Žagars glamūrīgāks 🙂 Par Maskatu nezināju 🙂 Mani dīvainie ex-drošībnieku avoti zināja stāstīt , ka zilo lietas nospēlējušas noteicošo lomu epopejā …

  • jautajums saka:

   Jā,jā…A ir dikti glamūrīgs…
   Bet zini, ir tām sievietēm traki…Labi, draudzenēm nevienos laikos uzticības nekādas,bet tagad arī ar draugiem uz copi nepalaidīsi…Ir traki, ja visu laiku jāuztraucas, kas tavu veci drāž…
   Pasveicini Zvirbulēnu no manis.Lai veselība! zinu,ka slimnīcā bija.

 10. klusais saka:

  Nodevu sveicienus Zvirbulēnam 🙂
  Bet nu grūts liktenis tām sievietēm … 🙂 🙂 🙂 Dīvaini tie veči ,ka maina sievietes pret vīriešiem… par pediņiem copmaņiem nav nācies dzirdēt …. 🙂

 11. klusais saka:

  jautajums – par Mildu dzirdēts, bet tur viss aiz 9 atslēgām …. runā ,ka uz tās tēmas kāds sviestā sagajis … nebiedē mani, man vēl sievietes interesē 🙂 🙂 🙂

  • jautajums saka:

   Nū…nedomāju, ka Tev vajadzētu baidīties…Tevi no patikas uz sieviešiem tikai kaps atturēs.
   Tev ir auskars ausī? Re,Mārim G ir vai vismaz bija…
   Bet tas, ka homo vai biseksualitāte rullē, tas ir fakts.Es tik dīvainus pārus sev apkārt redzu…Ja atmet ,ka tas nevar būt pēc definīcijas, tad ieraugi lietas reāli…Kā ir…Amizanti reizēm bez gala…

   • klusais saka:

    Auskara nav ,bet gribētos kādreiz… Tikko viens ar auskaru meklēšanā … pazudis, savulaik iepazinos nedēļu pirms Mildas došanās apkārt globusam…
    Bet par zilajiem runājot – tā ir sērga … nu ļoti mobilizējas savā brālībā …

   • jautajums saka:

    Labāk negribi…bīstama lieta tādi auskari…
    Mobilizācija ir nopietna, bet tur ir daudz iespēju…Šantāža,jo kuram gribās,lai publiski uzpeld vai sieva uzzina…Vēl tas bieži ir saistīts vēl ar citām šmucēm…koku vai azartspēlēm,kas arī ir ļoti izplatīti…saimnieciskām afērām…
    Vispār tur ir krugavaja paruka…
    Bet zini,greizsirdība un kaislība tur arī sit augstu vilni…tādi mīlas stāsti…

 12. klusais saka:

  Nuuu greizsirdība tur esot milzīga … 🙂
  P.S. Bordāns samerā labi TV3 uzstājās 🙂

 13. klusais saka:

  Bordāns izskatās iedzīts stūrī 🙂 kaut gan brūnā josta karatē 🙂

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s